co ma bałagan do praw fizyki?

Fajnie znaleźć naukowe usprawiedliwienie własnego lenistwa:) Tym usprawiedliwieniem jest entropia. Z definicji jest to miara stopnia nieuporządkowania materii i rozproszenia energii. Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, jeżeli układ termodynamiczny przechodzi od jednego stanu równowagi do drugiego spontanicznie, bez udziału czynników zewnętrznych, to jego entropia zawsze rośnie. W procesach nieodwracalnych produkcja …