świat nabiera barw naszych myśli

Człowiek postrzega świat zależnie od tego co mu akurat siedzi w głowie, a jego nastrój wpływa na odbiór otoczenia. A że każdy kij ma dwa końce, to i otoczenie determinuje nasz nastrój. Świat nabiera barw naszych myśli. Świat jest taki, jakim ty go widzisz. Paul Arden, „Cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie” …